Arbeta smartare och få mer gjort och bättre kontroll

Bli effektiv och strukturerad utan att behöva tänka på det!

KOM IGÅNG MED BUSKOLL – Gratis till och med juni 2023

Kvalitetssäkrad effektivitet! Det kanske inte låter så roligt. Men faktum är att företag som effektiviserar sin administration och har kontroll på verksamheten ökar förutsättningarna att bli framgångsrika inom sin bransch. De har mer tid att fokusera på det som är viktigt, med högre konkurrenskraft och mindre stress som följd.

Hur arbetar du smartare?

Egentligen är det inte så svårt, det handlar bara om att göra rätt saker och i rätt ordning. Men när man har mycket att göra kan det vara svårt att prioritera rätt, och lätt att missa något viktigt. Samma sak händer lätt om man är stressad. Då underlättar det att arbeta strukturerat, och helst utan att behöva tänka på att man gör det.

Med buskoll blir det enkelt

Med Buskoll blir det enklare att arbeta smartare, och dessutom säkrare. Risken att missa en viktig arbetsuppgift blir då mycket liten, även när man har väldigt mycket att göra. Skulle man ändå inte hinna med att göra allt man tänkt göra innan arbetsdagen är slut, så ser Buskoll till att uppgifterna inte glöms bort. Ända tills de faktiskt blir gjorda.

Kom igång direkt och följ metodiken nedan.

agsdix-smt2-looks-one

Lägg in alla återkommande arbetsuppgifter

Börja med att gå igenom vilka återkommande arbetsuppgifter du har och lägg in de i Buskoll. Tänk uppifrån och ned, d.v.s. lägg först in de årligen återkommande och fortsätt sedan med det som görs kvartalsvis, månadsvis, veckovis osv.

När detta är klart så är grunden lagd och du har redan både frigjort kapacitet och kvalitetssäkrat.

agsdix-smt2-looks-two

Lägg in löpande uppgifter direkt, hela tiden

När grunden är lagd är det bara att fortsätta lägga in arbetsuppgifterna som de kommer. Det viktigaste är att komma in i rutinen att så fort en arbetsuppgift kommer så ska den läggas in i Buskoll.

Tänk både högt och lågt, det kan vara allt från att skicka en offert till att ringa en leverantör eller göra rent kaffemaskinen.

agsdix-smt2-looks-3

Planera & omplanera

För att Buskoll ska vara till din hjälp är det viktigt att informationen hålls aktuell, och det är inte svårt. Se bara till att vara konsekvent och ändra uppgifterna i Buskoll när de ändras i verkligheten, som till exempal att flytta en uppgift till en annan dag när det behövs.

Ett bra tips är att avsluta arbetsdagen med att gå igenom morgondagens uppgifter.

agsdix-smt2-looks-4

Var konsekvent

Om man inte är konsekvent utan bara lägger in en del arbetsuppgifter någon gång då och då så får man inte det stöd som Buskoll faktiskt kan ge. Visst kommer de uppgifterna man har lagt in att hanteras av Buskoll, men alla de andra måste man ju fortfarande hålla reda på själv.

Var därför konsekvent och lägg in så mycket som möjligt i Buskoll. I början kan det kanske kännas lite ovant, men sluta inte utan fortsätt och följ metodiken. Gör det som vana att avsluta dagen med att gå igenom det som ska göras nästa dag. Med Buskoll-appen installerad på telefonen går det ju till exempel att göra det på bussen hem.

Det är först när man lägger in allt som ska göras som man får ett riktigt bra stöd, då blir det lättare att slappna av och lägga kraften på det som ska göras och inte på vad som ska göras.

agsdix-smt2-looks-5

Se till att alla jobbar på samma sätt

Om ni är flera i företaget så ökar nyttan av Buskoll med varje medarbetare som använder Buskoll. Lägg därför till så många som möjligt och få alla att vara konsekventa och följa metodiken.

När alla använder Buskoll blir det enkelt att arbetsleda och kvalitetssäkra verksamheten på samma gång. Med de särksilda funktionerna och gränsytorna för arbetsledning görs ändringar snabbt vid behov, till exempel flyttar uppgifter från en person till en annan när någon slutar eller blir sjuk.