Genomtänkta funktioner för smartare arbete

Bli effektiv och strukturerad utan att behöva tänka på det

KOM IGÅNG MED BUSKOLL – Gratis till och med juni 2023

Buskoll har många genomtänkta funktioner för att underlätta arbetsdagen. Avsikten är att göra det så enkelt som möjligt att få igång ett strukturerat arbetssätt för att både skapa trygghet att inte missa någon viktig arbetsuppgift, och att frigöra resurser som istället kan läggas på den faktiska verksamheten.

En del av det handlar om att hålla reda på det som ska göras. Det kan vara både enkla arbetsuppgifter, eller återkommande och komplicerade processer med olika ansvariga för varje deluppgift. Allt samlas i att-göra-listan på den dag det ska göras. Men det handlar också om funktioner för att lättare kunna prioritera och planera, eller omplanera, arbetet.

Buskoll har också flera funktioner anpassade för ett effektivt och kvalitetssäkrat ledningsarbete. Det gör det både enkelt och säkert att skicka arbetsuppgifter till varandra, och att snabbt få en översikt över arbetsbelastningen i organisationen. Dessutom finns flera möjligheter att följa upp statusen på valfria arbetsuppgifter, till exempel med automatiska kvittenser. Det gör att Buskoll även kan användas som ett kraftfullt verktyg för införande av nya policies och regler i en stor organisation. Compliance & control har aldrig varit enklare!

ENKLA UPPGIFTER ELLER KNEPIGA PROCESSER

Buskoll är byggt för att kunna hantera alla typer av arbetsuppgifter. Allt från enkla saker, som att komma att ringa någon, till återkommande och komplicerade processer med många deluppgifter som skall vara klara vid olika tillfällen och har olika ansvariga. Det gör att Buskoll kan användas i alla typer av företag oavsett bransch.

FÖRSENADE UPPGIFTER MISSAS INTE

I Buskoll blir försenade uppgifter röda och flyttas automatiskt till ”idag”, ända tills de har blivit klarmarkerade. Dessutom får man en push-notis, eller ett mail om man vill, direkt när en uppgift blir försenad. Det gör att risken att missa något som ska göras är väldigt liten, i alla fall om man har Buskoll…

ATT-GÖRA-LISTA PÅ VARJE DAG

En av de många funktioner som gör Buskoll unikt är att alla användare alltid har en egen att-göra-lista på varje dag för hela året. Då samlas alla uppgifter på de dagar de skall göras istället för att ligga i en lång lista för allt som ska göras oavsett dag.

Och tacka vare att även alla kommande förekomster av återkommande arbetsuppgifter visas för flera år framöver blir det även möjligt att planera arbetet i förväg. Till exempel redan nu byta ansvarig på uppgifter för kommande ledigheter, eller flytta uppgifterna till en dag när man har mer tid att göra dem.

AUTOMATISK HELGDAGSHANTERING

En annan finess i Buskoll är möjligheten att göra listiga frekvensval för återkommande uppgifter. Man kan till exempel bestämma i förväg om en återkommande uppgift skall tas bort, flyttas eller ligga kvar när den hamnar på en helgdag.

Perfekt för sådant som verkligen måste göras före en viss dag, är det då en helgdag så har Buskoll automatiskt flyttat den till dagen före.

DELA UPPGIFTER, MED NÅGON ANNAN ALLTSÅ

En annan bra funktion i Buskoll är att man kan dela en uppgift med någon annan. Då visas den i bådas att-göra-listor och båda två kan hantera den. Det är en väldigt praktisk funktion om man någon blivit sjuk men bara blir borta en kortare tid, då är det ju två som kan se till att jobbet blir gjort och inte missas.

HÖGT UPP I ATT-GÖRA-LISTAN, INTE LÅNGT NED I INKORGEN

E-post är bra till mycket, men inte för effektiv arbetsledning. Skicka uppgifterna med Buskoll istället. Då kommer de direkt in i mottagarens att-göra-lista och riskerar inte att försvinna i inkorgen, eller hamna bland skräpposten.

Dessutom går det att få kvittenser när uppgifterna har mottagits, klarmarkerats eller blivit försenade. Det kallar vi för smartare arbetsledning i praktiken.

NU BLEV HON KLAR, OCH HON, OCH HAN, MEN INTE HON…

Ibland behöver man få reda på när någon annan blir klar med sin uppgift, eller om den blir försenad. I Buskoll är det inga problem. Förutsatt att man har rätt behörighet är det bara att välja vilken typ av kvittens som önskas och sedan kommer den direkt när statusändringen sker.

Snacka om buskoll…

HANTERA ANDRAS UPPGIFTER

Med Buskoll i datorn är det enkelt att hantera andras uppgifter för den som har rätt behörighet. Det är bara att gå till vyn “Planera” och välja vems uppgifter som skall hanteras och göra de åtgärder som behövs, t ex skicka några uppgifter till en kollega när någon inte kan göra dessa på grund av frånvaro.

Det går också att få en snabb överblick på läget i hela företaget. Välj bara flera personer i vyn “Planera” så visas alla uppgifter för dessa på samma gång. Då blir det lätt att hitta viktiga uppgifter som släpar.

MALLAR

Vissa uppgifter, eller processer, är man rätt säker på att man kommer att göra igen någon gång, fast kanske inte riktigt när. Då är det smidigt att kunna spara den som en mall och använda den när det är dags. T ex checklistan för allt som ska göras vid nyanställning, eller åtgärderna för att skapa en offert. Mallar kan också göras gemensamma som alla i företaget kan använda.

I Buskoll finns det också ett antal fördefinierade mallar för att göra det lättare att komma igång med Buskoll. Till exempel när man skall betala in momsen, eller löneberedningen skall göras.”