Gör företagandet enklare

Buskoll håller reda på företagandet åt dig så att du kan fokusera på dina kunder och din verksamhet

KOM IGÅNG MED BUSKOLL – Gratis till och med juni 2023

Företagande handlar i grunden om att erbjuda produkter eller tjänster i hård konkurrens med andra leverantörer på marknaden. Då gäller det att vara effektiv och de företag som förenklar sitt kontorsarbete med bibehållen kvalitet ökar förutsättningarna att bli framgångsrika inom sin bransch. De får mer tid att fokusera på kärnverksamheten, med högre konkurrenskraft och mindre stress som följd. Buskoll har utvecklats för just det ändamålet, att göra det enklare att driva företag.

Mycket att tänka på

När man är ensam i företaget är det mycket som man själv måste hålla reda på. Man är inte bara expert inom sitt område utan även ekonomiansvarig, inköpare, IT-chef, säljare och administratör. Moms ska betalas, fakturor skickas, varor beställas, kunder ringas, offerter göras, hyran betalas, datorn säkerhetskopieras och så vidare. En hel del är dessutom återkommande uppgifter som ska göras igen nästa vecka eller månad.

Samma sak är det om man är några fler i företaget, och även om man då inte behöver göra allt själv så är det istället fler uppgifter skall göras och vinsten med att effektivisera arbetet blir ännu större. Tidrapporter ska attesteras, löner beräknas, nyanställningar göras, ansökningar besvaras, intervjuer bokas, referenser kontrolleras, social medier uppdateras, IT-utrustning köpas och mycket mycket mer.

Glöm det – utan att det glöms!

Buskoll kan hålla reda på alla arbetsuppgifter åt en, så att man själv kan tänka på annat. Visserligen måste arbetet fortfarande göras, men bara genom att slippa hålla reda på det så får man både tid och kapacitet över. Dessutom så minskar risken att man missar något och därmed har kvalitetssäkringen kommit på köpet.

Sedan spelar det ingen roll vad det är för uppgift, Buskoll hanterar det mesta. Skulle man inte hinna göra uppgiften i tid så flyttas den automatiskt fram till nästa dag ända tills den är klar. Man kan också få ett e-postmeddelande om försenade uppgifter, och en notis till telefonen. Det gör att man slipper oroa sig över att missa något viktigt och kan istället känna sig trygg att företaget sköts på ett bra sätt.

Planera & prioritera

Med Buskoll blir det också lättare att planera arbetet och prioritera mellan uppgifterna. I kalendervyerna ser du enkelt vad som ska göras på respektive dag året runt, och skulle någon uppgift behöva flyttas till en annan dag gör man det med ett klick. Är man inte ensam i företaget finns även möjlighet att se varandras uppgifter och skicka uppgifter till någon annan när man själv skall vara ledig.

Kvalitetssäkra tillväxten

Om företaget växer så blir uppgifterna fler och risken att något faller mellan stolarna, eller missas, ökar. Med Buskoll kan den risken minskas avsevärt. Lägg bara till de nyanställda i företaget och använd sedan funktionerna för arbetsledning så förenklas, effektiviseras och kvalitetssäkras verksamheten i hela företaget.

Bli effektiv med buskoll – gör så här

Med Buskoll blir det administrativa arbetet både enklare och säkrare. Risken att missa något viktigt är väldigt liten när det finns i Buskoll. Men du måste göra din del och följa metodiken nedan, sedan håller Buskoll reda på det.

agsdix-smt2-looks-one

LÄGG IN ALLA ÅTERKOMMANDE ARBETSUPPGIFTER.

Börja med att gå igenom vilka återkommande arbetsuppgifter du har och lägg in dessa i Buskoll. Tänk uppifrån och ned, d.v.s. först de årligen åter- kommande och fortsätt sedan med kvartalsvis, månadsvis osv. När du har gjort det så är grunden lagd och du har redan både frigjort kapacitet och kvalitetssäkrat.
agsdix-smt2-looks-two

LÄGG IN LÖPANDE ARBETSUPPGIFTER.

När grunden är lagd är det bara att fortsätta lägga in arbetsuppgifterna som de kommer. Viktigast är att komma in i rutinen att så fort en arbetsuppgift kommer så ska den läggas in i Buskoll. Och tänk både högt och lågt, det kan vara allt från att skicka en offert till att ringa en leverantör eller göra rent kaffemaskinen.
agsdix-smt2-looks-3

PLANERA & OMPLANERA.

För att Buskoll ska vara till din hjälp är det viktigt att informationen hålls aktuell, och det är inte svårt. Se bara till att ändra uppgifterna i Buskoll när de ändras i verkligheten, som att flytta de till en annan dag när det behövs. Ett bra tips är att avsluta arbetsdagen med att gå igenom morgondagens uppgifter.

Var konsekvent!

Följ metodiken så kommer Buskoll att bli din bästa vän!