Buskoll i praktiken

Bli effektiv och strukturerad utan att behöva tänka på det!

KOM IGÅNG MED BUSKOLL – Gratis till och med juni 2023

Vill du ha mer information om vad man kan göra med Buskoll, eller hur man snabbt kommer igång och använder Buskoll på bästa sätt. Inga problem. Kontakta oss så berättar vi mer, eller varför inte boka en demo direkt.
Vi kan också komma till er och hjälpa till med att få hela företaget att använda Buskoll, det är enkelt och vi gör det gärna.
Ta även en titt på på vära filmer om Buskoll, de finns under kontaktbandet nedan.

Boka en demo nedan.

agsdix-smt2-phone-iphone

08-672 07 80

Fyll i formuläret för demo

Se hur man använder Buskoll – kolla på våra filmer nedan

BUSKOLL I PRAKTIKEN: PLANERA LEDIGHET

Med Buskoll i datorn är det enkelt att planera verksamheten i förväg, till exempel inför en kommande ledighet.

Gå till vyn ”Planera” och välj person & period så visas alla uppgifter som ska göras då.

Sedan är det bara att välja vilka uppgifter som måste hanteras, kanske skall de skickas till någon annan eller så kan de flyttas till en annan dag. Oavsett hur så blir det lättare att slappna av på ledigheten, alla viktiga uppgifter kommer ju att bli gjorda ändå.

ATT-GÖRA-LISTOR MED BUSKOLL

En att-göra-lista är ett bra sätt att samla det som ska göras. Ännu bättre är det förstås med en att-göra-lista för varje dag på hela året, alltså en hel att-göra-kalender. Självklart egentligen. Då blir det lätt att se vad som ska göras och att planera sin tid.

SKICKA ARBETSUPPGIFTER MED BUSKOLL

Att skicka arbetsuppgifter med e-post är vanligt. Men samtidigt är det inte så bra eftersom de då blandas med allt annat i inkorgen och hamnar längre och längre ner med risk för att något viktigt missas.

Då är det bättre att arbetsuppgifterna komer direkt in i att-göra-listan istället och att man kan få kvittenser när uppgifterna tagits emot, klarmarkerats eller blir försenade.

ARBETSLEDNING MED BUSKOLL

Att skicka arbetsuppgifter med e-post är vanligt. Men samtidigt är det inte så bra eftersom de då blandas med allt annat i inkorgen och hamnar längre och längre ner med risk för att något viktigt missas.

Då är det bättre att arbetsuppgifterna kommer direkt in i att-göra-listan istället och att man kan få kvittenser när uppgifterna tagits emot, klar markerats eller blir försenade.

COMPLIANCE MED BUSKOLL

Med Buskoll som verktyg för Compliance blir det enkelt att skicka ut ny adirektiv till hela organisationen och sedan följa upp vilka som har tagit del av dessa.

Skicka bara ut en uppgift ”Nya regler för…” till alla och gå sedan in i vyn Planering. Där visas status för alla som har fått uppgiften, skickad/mottagen/klarmarkerad/försenad.

Om man vill går det även att få en aktiv uppföljning, sätt bara kvittens på uppgifterna så skickas notiser när de ändrar status.

EFFEKTIVITET MED BUSKOLL

Effektivitet handlar om att få mycket gjort med minsta möjliga insats. Första steget är att veta vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det. När alla i företaget har det så blir det riktigt kraftfullt.