Snabb uppföljning, säker styrning.

Med Buskoll som ledningssystem fås snabbt kontroll på hela verksamheten, även när många arbetar hemifrån..

KOM IGÅNG MED BUSKOLL – Gratis till och med juni 2023

I stora företag kan produktiviteten höjas och verksamheten kvalitetssäkras genom små förenklingar i hela organisationen. En del av det handlar om att ensa hanteringen av arbetsuppgifterna och att minska risken för att något missas. Kan man dessutom effektivisera ledningsarbetet och göra det enkelt att både följa upp och hantera andras arbetsuppgifter så kan produktiviteten höjas ytterligare. Med Buskoll kan man göra allt det, dessutom underlättas ledningsarbetet även när många arbetar hemifrån. Resultatet blir bättre kontroll, ökad produktivitet och högre kvalitet.

Kvalitetssäkrad effektivitet

I stora företag är det många arbetsuppgifter som ska göras och de görs av många olika personer. Genom att varje medarbetare låter Buskoll hålla reda på sina arbetsuppgifter behöver ingen kapacitet läggas på att fundera på vad som ska göras. Dessutom kvalitetssäkras verksamheten på samma gång eftersom alla arbetsuppgifter bevakas av Buskoll vilket minskar risken att något glöms bort, oavsett anledning.

I kalendervyerna ser man till exempel tydligt vad som ska göras varje dag, och skulle man inte hinna göra en uppgift i tid så flyttas den automatiskt fram till nästa dag ända tills den är klar. Samtidigt skickas en varning till den som ska göra den, både med e-post och som notis i telefonen. Det leder till mindre oro över att missa något och all kraft kan istället läggas på att göra det som ska göras.

Kontroll utan att kontrollera

Med kontroll på arbetsuppgifterna blir det lättare att planera arbetet och göra förändringar när det behövs, även ur ett ledningsperspektiv. Med rätt behörighet kan man till exempel snabbt se vilka uppgifter valfri medarbetare skall göra på en specifik dag eller under en period. Det går också att få automatiska kvittenser när en uppgift klarmarkeras eller blir försenad.

Det minskar behovet att aktivt kontrollera verksamheten eftersom man istället blir automatiskt uppdaterad direkt när uppgifterna ändrar status med en notis i sin telefon, eller med e-post om man så vill. Därmed blir ledningsarbetet både enklare och säkrare, samtidigt som man inte behöver lägga lika mycket tid på det. Dessutom spelar det ingen roll om medarbetarna är samlade på kontoret eller arbetar hemifrån, ledningsarbetet blir lika enkelt alldeles oavsett.

Hantera frånvaro

Med Buskoll i företaget blir det också enkelt att hantera arbetsuppgifterna vid frånvaro så att ingen vingen viktig uppgift missas eller blir försenad i onödan. Oavsett om det handlar om hastigt uppkommen frånvaro, som när någon blir sjuk, eller planerad som vid semestrar. Välj bara period & medarbetare och gör nödvändiga förändringar med ett par klick, skicka till exempel de viktigaste uppgifterna till en annan medarbetare som då får in dessa direkt i sin att-göra-lista.

Processtyrning & arbetsledning

Buskoll kan hantera alla typer av arbetsuppgifter, från den allra enklaste till komplicerade processer som återkommer regelbundet med många deluppgifter och olika ansvariga. Så med Buskoll blir även processtyrningen både enkel och kvalitetssäkrad. Lika enkel och kvalitetssäkrad blir arbetsledningen, till exempel när man skickar eller delar arbetsuppgifter till varandra. De kommer då direkt in i mottagarens att-göra-lista, istället för att hamna längre och längre ner i inkorgen som ofta händer när man skickar uppgifterna med e-post.

Högre produktivitet och kvalitetssäkrad verksamhet – gör så här

Med Buskoll infört i hela företaget kan produktiviteten höjas och verksamheten kvalitetssäkras på ett enkelt sätt. Se bara till att alla följer metodiken nedan så blir risken att missa någon viktig arbetsuppgift väldigt liten, särskilt när många jobbar hemifrån eller när någon är borta.

agsdix-smt2-looks-one

LÄGG IN ALLA ÅTERKOMMANDE ARBETSUPPGIFTER.

Börja med att gå igenom vilka återkommande arbetsuppgifter du har och lägg in dessa i Buskoll. Tänk uppifrån och ned, d.v.s. först de årligen återkommande och fortsätt sedan med det som skall göras kvartalsvis, månadsvis osv. När du har gjort det så är grunden lagd och du har redan både frigjort kapacitet och kvalitetssäkrat arbetet.
agsdix-smt2-looks-two

LÄGG IN LÖPANDE ARBETSUPPGIFTER.

När alla återkommande arbetsuppgifter är inlagda i Buskoll så är grunden lagd. Nästa steg är att fortsätta lägga in arbetsuppgifterna som de kommer. Viktigast är att komma in i rutinen att så fort en arbetsuppgift kommer så ska den läggas in i Buskoll. Och tänk både högt och lågt, det kan vara allt från att skicka en offert till att ringa en leverantör eller göra rent kaffemaskinen.
agsdix-smt2-looks-3

PLANERA & OMPLANERA.

För att Buskoll ska vara till din hjälp är det viktigt att informationen hålls aktuell, och det är inte svårt. Se bara till att ändra uppgifterna i Buskoll när de ändras i verkligheten, som till exempel att flytta en arbetsuppgift till en annan dag när det behövs. Då får man snabbt struktur på arbetsdagarna. Ett bra tips är att avsluta varje arbetsdag med att gå igenom morgondagens uppgifter och göra de ändringar som behövs.

Se till att alla jobbar på samma sätt och var konsekvent!

När alla arbetar på samma sätt och lägger in sina arbetsuppgifter i Buskoll så går det snabbt att få kontroll på läget i företaget. Om något sedan behöver ändras, till exempel att flytta en uppgift till någon annan p.ga. sjukdom, så görs det både snabbt och enkelt.

Följ metodiken så kommer Buskoll att bli din bästa vän!