Olika vyer i Buskoll

apr 28, 2022 | Övrigt

Visste du att det finns olika kalendervyer du kan använda när du vill se dina uppgifter i Buskoll? Dessutom finns det en särskild planeringsvy för att hantera både egna och andras arbetsuppgifter, men det tar vi en annan gång.

Buskoll har fyra olika kalendervyer:

  1. Dagar
  2. Veckor
  3. Arbetsveckor
  4. Månader

Vi brukar själva använda dagsvyn allra mest, inte bara för att det då blir tydligt vilka uppgifter som skall vara klara idag utan också för att dagsvyn är väldigt lätt att anpassa så att man även ser vilka uppgifter som skall göras de kommande dagarna.

I dagsvyn kan man nämligen klicka upp (expandera) flera dagar samtidigt och se vilka uppgifter som skall vara klara då, till exempel imorgon och i övermorgon. Det gör det väldigt lätt att få en överblick över sin arbetssituation och planera sina arbetsdagar därefter! Någon uppgift kanske behöver flyttas till en annan dag, medans en annan uppgift kanske måste prioriteras och flyttas till idag…

Buskoll helt enkelt!