Med Buskoll som ledningssystem får man kontroll utan att behöva kontrollera!

Genom att ha kontroll på arbetsuppgifterna så blir det enklare att planera arbetet och samtidigt göra förändringar när det behövs, även ur ett ledningsperspektiv. Du som har rätt behörighet kan till exempel snabbt se vilka uppgifter som valfri medarbetare ska göra på en specifik dag eller under en period. Dessutom kan du välja att få automatiska kvittenser när en uppgifter blir klarmarkerad eller försenad.

Det kommer att minska behovet att aktivt kontrollera verksamheten, detta eftersom du istället blir automatiskt uppdaterad direkt när uppgifterna ändrar status, antingen genom en notis i telefonen eller med e-post om du vill.

På det sättet kommer ledningsarbetet att bli både enklare men också säkrare, samtidigt som du inte behöver lägga lika mycket tid på det.
Dessutom spelar det ingen roll om medarbetarna är samlade på kontoret eller arbetar hemifrån, ledningsarbetet kommer att bli lika enkelt alldeles oavsett!

Buskoll helt enkelt!