Vi vill alla säkert effektivisera vårt arbete, men hur går man tillväga? Ja det finns många knep att ta till, och ett sätt är att använda mallar när du använder Buskoll. Det är väldigt användbart och har sina fördelar, både för uppgifter som genomförs ofta och de som inte görs så ofta.

Vissa uppgifter gör vi bara ibland och oregelbundet, då är det väldigt smidigt att kunna spara en uppgift som en mall och sedan använda den igen vid behov. Ett bra exempel är checklistor till olika processer/rutiner.

Ett exempel. Vi säger att du har anställt en ny medarbetare. Då är det såklart en hel del som måste fixas innan hen börjar arbetet. Det är anställningsavtal som ska skrivas, kanske saker som behöver beställas som dator och/eller en telefon, nycklar och inpasseringskort kanske behöver fixas, tystnadsplikt undertecknas och så vidare. Dessutom kommer ju den nya medarbetaren att ha alla stödsystem som ska uppdateras med information. Inte minst sagt, så är det mycket som ska göras och mycket att komma ihåg …

Då kan du skapa en checklista i Buskoll, spara den som mall ”Nyanställning, åtgärder” och varje gång en ny medarbetare anställs så använder du den mallen!

Dessutom, kan mallarna vara företagsgemensamma, då kan flera personer i företaget eller flera på samma avdelning använda dem. Det kommer att underlätta för alla medarbetare i verksamheten, samtidigt som viktiga rutiner utförs på samma sätt oavsett vem som genomför dem.

För att enklare komma igång i Buskoll, hittar du också några fördefinierade mallar som till exempel betala momsen under året. Vi kommer också att uppdatera Buskoll med fler mallar under året, och om du har förslag på praktiska mallar som vi kan lägga till i verktyget – hör av dig!