Buskoll i hela företaget ökar produktiviteten och höjer kvaliteten!

I större företag är det många arbetsuppgifter som behöver göras av många olika olika personer. Då är det kanske inte så konstigt om någon uppgift missas då och då, eller om någon uppgift hamnar mellan stolarna. Så blir det i nästan alla företag. Men om alla medarbetare låter Buskoll hålla koll på sina arbetsuppgifter istället, så behöver ingen kapacitet att läggas på funderingar kring vad som ska göras. Fokus kan istället läggas på det som skall göras, inte på att försöka komma ihåg vad som skall göras.

Dessutom kvalitetssäkras verksamheten samtidigt, eftersom alla arbetsuppgifter kommer att bevakas av Buskoll vilket också minskar risken för att något glöms bort, oavsett anledning.

I kalendervyerna kan du till exempel se tydligt vad som ska göras varje dag, och skulle en uppgift inte hinna göras klart i tid så flyttas den automatiskt över till nästa dag – ända fram tills den är klar. Det är verkligen superbra.

Samtidigt skickas också en varning till den medarbetare som ska göra uppgiften, både via e-post och som notis i telefonen. Det här leder till mindre oro över att missa något och istället kan all kraft läggas på att göra det som behöver göras.

Ansvariga ledare kan också hantera sina kollegors uppgifter på ett väldigt enkelt sätt, till exempel för att bara få koll på läget i sin organisation eller för att flytta några uppgifter från en medarbetare till en annan på grund av kommande ledighet. Men det berättar vi mer om vid ett annat tillfälle…😊

Kvalitetssäkrad effektivitet helt enkelt! 😏