Skicka uppgifter till andra

apr 29, 2022 | Övrigt

I Buskoll finns det två sätt att skicka arbetsuppgifter till någon annan:

 1. Skicka en ny uppgift
 2. Skicka en existerande uppgift
  (Dvs flytta en arbetsuppgift från en person till någon annan)

För att skicka en existerande uppgift till någon, gör du så här:

 • Gå till vyn “Planera”
 • Leta upp den uppgift du vill skicka/flytta och markera den
 • Klicka sedan på pil-symbolen och välj vem du vill skicka uppgiften till
 • Skickat!

Du kan också välja att få en kvittens när personen har mottagit uppgiften, klarmarkerat den eller om den skulle bli försenad.

För att skicka en ny arbetsuppgift till någon, gör du så här:

 • Skapa en ny uppgift
 • Klicka på symbolen för användare, och välj den personen du vill skicka uppgiften till. (Du kan också välja “Flera användare” om du vill skicka en likadan uppgift till flera personer samtidigt, jättebra för att hantera “regelefterlevnad”/Compliance control. Men det tar vi en annan gång)
 • Klicka sedan på “Spara”, klart!

Även här kan du välja att få en kvittens när personen har mottagit uppgiften, klarmarkerat den eller om den skulle bli försenad.