Använd kvittenser

apr 30, 2022 | Övrigt

Ibland kan det vara bra att få veta när någon annan har gjort klart sin uppgift, eller om den blir försenad. Dessutom utan att behöva gå in och kontrollera hela tiden. I Buskoll kan du då använda kvittenser och få reda på det helt automatiskt!
Förutsatt att du har rätt behörighet, kan du välja vilken typ av kvittens du önskar och direkt när uppgiften ändrar status, alltså blir klarmarkerad eller försenad, så kommer den till dig.

För att välja kvittens på någon annans uppgift, gör du så här:

  1. Klicka in på en uppgift
  2. Klicka på symbolen utropstecknet
  3. Välj vilken typ av kvittens du önskar
  4. Klicka på “Spara”
  5. Klart!

Du kan också få en kvittens när någon tar emot en uppgift som du har skickat, men det tar vi en annan gång…