Regelefterlevnad (compliance control) på ett enkelt sätt

maj 3, 2022 | Övrigt

Att införa nya regler och riktlinjer i ett företag behöver man göra ibland, och då vill man ju förstås att alla skall få reda på det snabbt. Dessutom vill man ju även veta när alla har fått reda på det, eller om någon inte har fått det och behöver påminnas.

Allt det här brukar kallas för regelefterlevnad, eller ”compliance control” med ett annat ord. Med Buskoll är det superenkelt!

Låt oss säga att ni har nya resebestämmelser som ni vill att alla medarbetare ska ta del av.
Då skapar du en uppgift som heter “Läs nya resebestämmelser senast nu på fredag den 22 april” och sätter klardatum till den 22 april.

Sedan väljer du alla i företaget som mottagare och skickar uppgiften samtidigt som du till exempel begär en kvittens för “Accepterad” och “Försenad”. Då kommer alla att få en separat uppgift direkt in i sin egen att göra-lista och så fort någon har tagit emot den får du en kvittens som säger “Accepterad av NN”.

När klardatum sedan passerats, kommer du att få kvittens som heter “Försenad uppgift av NN” från alla de som inte har klarmarkerat sin uppgift.

Men om ni har en stor organisation kanske du inte vill ha kvittenser som poppar upp titt som tätt, då kan du istället gå in i vyn “Planera” och enkelt se statusen för hela företaget. Alltså vilka som har tagit emot uppgiften, klarmarkerat den eller för vilka den är försenad.

Compliance control by Buskoll helt enkelt. Hur bra är inte det??