Skicka inte arbetsuppgifter via e-post, använd Buskoll i stället

maj 10, 2022 | Övrigt

Varför då, kanske du undrar…? Jo, därför att I Buskoll kommer uppgifterna direkt in i mottagarens att göra-lista och inte längre och längre ner bland e-posten, eller i skräpkorgen.

Dessutom så kan mottagaren inte göra något annat i Buskoll innan en inkommen uppgift antingen accepteras eller avvisas (den skickas då tillbaka till avsändaren). Det som händer då rent praktiskt är att en dialogruta ”Mottaget arbete” kommer upp samtidigt som resten av systemet fryses. Men så snart den skickade uppgiften har hanterats, alltså accepterats eller avvisats, så fungerar systemet som vanligt igen.

Som inte det räckte så finns det ytterligare en anledning. Om avsändaren vill kan hen även välja en automatisk kvittens (accepterad, klarmarkerad eller försenad) när uppgiften skickas och sedan få en push-notis så snart uppgiften ändrar status (tas emot, klarmarkeras eller blir försenad).

Så nu vet du varför det är mycket bättre att skicka uppgifter med Buskoll istället för med e-posten…