Kvalitetssäkrad effektivitet

maj 23, 2022 | Övrigt

I stora företag är det många arbetsuppgifter som ska göras och de görs av många olika personer. Genom att varje medarbetare låter Buskoll hålla reda på sina arbetsuppgifter behöver ingen lägga onödig tid på att fundera på vad som ska göras.  Det finns ju i Buskoll!

Dessutom kan ju chefer snabbt få koll på vad medarbetarna gör, och utan att behöva störa dem.

På samma gång kvalitetssäkras den löpande verksamheten i vardagen eftersom alla arbetsuppgifter bevakas av Buskoll, vilket minskar risken att något glöms bort, oavsett anledning.

I kalendervyerna ser man till exempel tydligt vad som ska göras varje dag, och skulle man inte hinna göra en uppgift i tid så flyttas den automatiskt fram till nästa dag ända tills den är klar. Samtidigt skickas en påminnelse till den som ska göra den, både med e-post och som notis i telefonen.

Så med Buskoll i företaget får man Buskoll på verksamheten, och på köpet blir mer gjort på samma tid och med högre kvalitet…