Olika projekt/grupper

aug 24, 2022 | Övrigt

Ibland kan det vara bra att ”märka” uppgifter som hör ihop med varandra på något sätt. Till exempel uppgifter som hör till ett visst projekt, eller som hör till en grupp med andra kollegor. Då är funktionen ”Grupper & Projekt” i Buskoll perfekt. Det gör det nämligen möjligt att ange att en viss uppgift hör till ett specifikt projekt, till exempel ”Ekonomimässan 25 oktober”, eller ”Ledningsgruppen”. Sedan kommer du både att kunna se uppgiften som vanligt i kalendern och under ”Grupper & Projekt”.

På så sätt kommer du alltså att kunna vara lika trygg som vanligt att inte heller missa de uppgifterna, samtidigt som du enkelt kan följa upp statusen för alla uppgifter som ingår i projektet eller tillhör gruppen.

Lite överkurs kanske, men det blir så enkelt med Buskoll…