Idag är det många som arbetar helt eller delvis hemifrån, och då kan ju ledningsarbetet sättas på prov vilket kan vara en utmaning. Dels kan det vara svårt att följa utvecklingen i företaget och dels kan det kännas som att en viss kontroll saknas. 

Men många ledare vill inte jaga sina kollegor och störa utan istället lita på dem och låta dem sköta sina uppgifter. Nej de flesta ledare vill nog helst ha kontroll utan att behöva kontrollera. 

Då är Buskoll lösningen! Genom att använda Buskoll som ledningssystem kan du som ledare få kontroll på verksamheten, oavsett var dina medarbetare befinner sig. Det gör att du kan enkelt känna dig trygg i att uppgifterna blir klar i tid och istället ägna din tid åt andra frågor. Samtidigt blir hela företaget effektivare, eftersom ingen behöver hålla allt i huvudet och får istället mer tid till kärnverksamheten!

Buskoll på jobbet!