Jobba smartare med Buskoll – Checklista

maj 5, 2022 | Övrigt

Att jobba smartare är egentligen inte så svårt, det handlar “bara” om att göra rätt saker i rätt ordning. Men när man har mycket att göra, eller om man är stressad, är det svårt att prioritera rätt och då kan något viktigt missas. Den risken minskar betydligt om du arbetar strukturerat, och det bästa vore ju om du inte ens behövde tänka på att du gör det.

Buskoll är utvecklat för just det, alltså göra det enkelt att arbeta strukturerat. Så prova du också, risken finns dock att du blir beroende av Buskoll…

Börja med att skapa ett konto och kom igång direkt. Sedan är det bara följa metodiken nedan:

1. Lägg in alla återkommande arbetsuppgifter

Börja med att gå igenom vilka återkommande arbetsuppgifter du har och lägg in de i Buskoll. Tänk uppifrån och ned, d.v.s. lägg först in de årligen återkommande och fortsätt sedan med det som görs kvartalsvis, månadsvis, veckovis osv.

När detta är klart så är grunden lagd och du har redan både frigjort kapacitet och kvalitetssäkrat.

 

2. Lägg in löpande uppgifter direkt, hela tiden

När grunden är lagd är det bara att fortsätta lägga in arbetsuppgifterna som de kommer. Det viktigaste är att komma in i rutinen att så fort en arbetsuppgift kommer så ska den läggas in i Buskoll.

Tänk både högt och lågt, det kan vara allt från att skicka en offert till att ringa en leverantör eller göra rent kaffemaskinen.

3. Planera & omplanera

För att Buskoll ska vara till din hjälp är det viktigt att informationen hålls aktuell, och det är inte svårt. Se bara till att vara konsekvent och ändra uppgifterna i Buskoll när de ändras i verkligheten, som till exempel att flytta en uppgift till en annan dag när det behövs.

Ett bra tips är att avsluta arbetsdagen med att gå igenom morgondagens uppgifter.

4. Var konsekvent

Om man inte är konsekvent utan bara lägger in en del arbetsuppgifter någon gång då och då så får man inte det stöd som Buskoll faktiskt kan ge. Visst kommer de uppgifterna man har lagt in att hanteras av Buskoll, men alla de andra måste man ju fortfarande hålla reda på själv.

Var därför konsekvent och lägg in så mycket som möjligt i Buskoll. I början kan det kanske kännas lite ovant, men sluta inte utan fortsätt och följ metodiken. Gör det som vana att avsluta dagen med att gå igenom det som ska göras nästa dag. Med Buskoll-appen installerad på telefonen går det ju till exempel att göra det på bussen hem.

Det är först när man lägger in allt som ska göras som man får ett riktigt bra stöd, då blir det lättare att slappna av och lägga kraften på det som ska göras och inte på vad som ska göras.

5. Se till att alla jobbar på samma sätt

Om ni är flera i företaget så ökar nyttan av Buskoll med varje medarbetare som använder Buskoll. Lägg därför till så många som möjligt och få alla att vara konsekventa och följa metodiken.

När alla använder Buskoll blir det enkelt att arbetsleda och kvalitetssäkra verksamheten på samma gång. Med de särskilda funktionerna och gränsytorna för arbetsledning görs ändringar snabbt vid behov, till exempel flyttar uppgifter från en person till en annan när någon slutar eller blir sjuk.