Bli effektiv med Buskoll – metodiken

jun 8, 2022 | Övrigt

Med Buskoll blir allt det administrativa arbetet både enklare och säkrare, dessutom blir risken att missa något viktigt väldigt liten. Men hur gör du för att snabbt komma igång? Följ bara metodiken nedan, sedan blir Buskoll snart din bästa vän.

  1. Lägg in alla återkommande arbetsuppgifter
    Börja med att gå igenom vilka återkommande arbetsuppgifter du har och lägg in dessa i Buskoll. Tänk uppifrån och ned, d.v.s. först de årligen åter- kommande och fortsätt sedan med kvartalsvis, månadsvis osv. När du har gjort det så är grunden lagd och du har redan både frigjort kapacitet och kvalitetssäkrat en del av verksamheten.

  2. Lägg in löpande arbetsuppgifter
    När grunden är lagd är det bara att fortsätta lägga in arbetsuppgifterna som de kommer. Viktigast är att komma in i rutinen att så fort en arbetsuppgift kommer så ska den läggas in i Buskoll. Och tänk både högt och lågt, det kan vara allt från att skicka en offert till att ringa en leverantör eller göra rent kaffemaskinen.
  3. Planera och omplanera
    För att Buskoll ska vara till din hjälp är det viktigt att informationen hålls aktuell, och det är inte svårt. Se bara till att ändra uppgifterna i Buskoll när de ändras i verkligheten, som att flytta de till en annan dag när det behövs. Ett bra tips är att avsluta arbetsdagen med att gå igenom morgondagens uppgifter.

Följ metodiken så kommer Buskoll att bli din bästa vän!