Olika kvittenser i Buskoll

jul 4, 2022 | Övrigt

Om ni är flera i företaget kan det vara bra att få veta när någon annan har gjort klart sin uppgift. Ännu viktigare kan det vara att få reda på om någon annans uppgift inte blir klar i tid, och om du får reda på det snabbt kanske du eller någon annan kan hjälpa till med just den uppgiften så att skadan inte hinner bli så stor. Det kan ju faktisk betyda att det där anbudet ändå kommer in i tid, eller att kallelsen till ett viktigt möte skickas i tid, eller att svaret på ett remissyttrande görs innan det är försent.

Det är en av alla fördelar med att införa Buskoll i företaget. För då slipper man att aktivt kontrollera statusen på andras uppgifter som man är beroende av eftersom Buskoll sköter det åt dig. Du behöver bara välja vilka typ av kvittens du önskar och för vilken uppgift, under förutsättning att du har rätt behörighet förstås. Resten går helt automatiskt. När sedan den uppgiften blir klarmarkerad, eller försenad, så får du direkt en pushnotis och ett mejl med information om det.

Full kontroll, fast utan att behöva kontrollera. Kan det bli bättre…

Du kan också välja att få en automatisk kvittens när någon har tagit emot en uppgift som du har skickat till hen. Då vet du att uppgiften har tagits emot och att mottagaren kan börja arbeta på den. Det hade inte varit möjligt om du skickat uppgiften med e-posten, dessutom hade den då kunnat hamna i skräpposten eller i högen med alla olästa mejl utan att du hade fått reda på det.

Buskoll, du får vad vi heter…