Regelbundna uppgifter

jul 11, 2022 | Övrigt

I ett företag finns det många regelbundna och återkommande uppgifter som skall göras på särskilda datum eller efter vissa angivna intervall. Det kan till exempel vara varje dag, varje vecka, månadsvis, årsvis eller helt enkelt på vissa fasta datum.

Det kan handla om inbetalningar, momsdeklarationer, tidrapporter, löner, fakturor, medarbetarsamtal, budget eller olika rapporter för att nämna några. En del av de här uppgifterna görs i särskilda stödsystem och då är risken att missa dem ganska liten, i alla fall när allt är lugnt och det inte är någon stress. Men så snart det blir mycket att göra i kombination med tidsbrist är det lätt att missa även de mest grundläggande uppgifterna, för att inte tala om alla andra uppgifter…

Då är det bra att ha Buskoll infört i företaget. För i Buskoll kan alla snabbt lägga in sina återkommande uppgifter så att ingen behöver oroa sig för att missa någon sådan viktig uppgift. Dessutom kommer det att bli lättare för alla att planera sitt arbete långt i förväg eftersom man får en bättre översikt över sin arbetssituation och även kan flytta och ändra alla återkommande uppgifter var för sig.

På samma gång blir det ju också en kvalitetssäkring av verksamheten i hela företaget och allt från personalrotation till hantering av både oplanerad och planerad frånvaro kan göras i trygghet att ingen uppgift faller mellan stolarna, oavsett om den är återkommande eller ej.

Ytterligare en finurlig finess i Buskoll är att man kan välja vad som skall hända med en återkommande uppgift som “hamnar” på en helgdag. Välj bara om den skall ligga kvar, flyttas till närmsta arbetsdag före eller efter, eller kanske tas bort.

Fiffigt, eller hur.